Wat is OZIS Hoe werkt OZIS Fryslân Disclaimer Links

Formulieren

Onderstaande links geven nogmaals de te downloaden formulieren of informatie

Bezwaarformulier tegen inzage van uw gegevens

Inschrijf- en/of overschrijfformulier

KNMP-protocol‘omgaan met patiëntgegevens’

KNMP folder 'Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy'

Privacyreglement van de aangesloten apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Contact

E-mail: jan.willem.hoevers[a]tjongerschans.nl
Web: www.ozis-fryslan.nl