Wat is OZIS Hoe werkt OZIS Fryslân Disclaimer Links

Privacy, uw goed recht

Uw privacy is een belangrijk recht en is dan ook bij wet geregeld in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Deze wet geeft u het recht uw opgeslagen gegevens in te zien, te laten verbeteren, verwijderen of af te laten schermen. U kunt altijd uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts inzage vragen in uw dossier, nieuwe gegevens laten toevoegen, wijzigen of navragen wie uw gegevens heeft ingezien.

De aangesloten apotheken en apotheekhoudende huisartsen werken allemaal volgens een privacyreglement waarin alle maatregelen zijn vastgelegd over de verwerking van uw gegevens. U kunt dit privacyreglement hier downloaden (PDF).

Als u desondanks bezwaren heeft tegen inzage van uw gegevens door andere zorgverleners dan kunt u uw gegevens laten afschermen. U moet zich dan wel realiseren dat uw geneesmiddelgebruik niet digitaal bewaakt kan worden en uw apotheek of apotheekhoudende huisarts beveelt dit dan ook niet aan. Onbewaakt geneesmiddelen gebruik kan uw gezondheid schaden. Bezwaar indienen tegen inzage van uw gegevens kunt u via een formulier dat u bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts kunt opvragen en inleveren. U kunt dit bezwaarformulier ook hier downloaden(PDF).

Contact

E-mail: jan.willem.hoevers[a]tjongerschans.nl
Web: www.ozis-fryslan.nl