Wat is OZIS Hoe werkt OZIS Fryslân Disclaimer Links

Aanmelding bij het CBP

De snelle technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken. Die mogelijkheden kunnen aan de andere kant ook een bedreiging vormen voor de privacy van de betrokkenen. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een Europese richtlijn vastgesteld. Met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt deze richtlijn in Nederland uitgevoerd. De Wbp heeft betrekking op alle gebruik - 'verwerkingen' - van persoonsgegevens, van het verzamelen tot en met het vernietigen.

Ieder die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dient dit bestand aan te melden bij College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP is een instantie die toezicht houdt op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hieronder valt ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Alle bij Stichting OZIS Fryslân aangesloten apotheken en apotheekhoudende huisartsen hebben zich aangemeld bij het CBP.

Alle medewerkers van de deelnemende apotheken en apotheekhoudende huisartsen hebben het protocol van de KNMP ‘omgaan met patiëntgegevens’ ondertekend. U kunt dit protocol hier downloaden (PDF).

Contact

E-mail: jan.willem.hoevers[a]tjongerschans.nl
Web: www.ozis-fryslan.nl