Wat is OZIS Hoe werkt OZIS Fryslân Disclaimer Links

Wat is OZIS?

OZIS staat voor 'Open Zorg Informatie Systeem'

OZIS zorgt voor elektronische gegevensuitwisseling tussen apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen in een regio.

In Friesland is dit systeem in beheer van Stichting OZIS Fryslân.

Het hebben van een goede uitwisseling van medicatiegegevens is van belang als u niet in uw eigen apotheek kunt komen, bijvoorbeeld tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten. Zo kan de waarnemende apotheek controleren of een nieuw geneesmiddel samen gebruikt kan worden met middelen die u nu gebruikt volgens de computer van uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Ook waarschuwt het systeem indien bij uw apotheek of apotheekhoudende huisarts allergieën of aandoeningen bekend zijn die het gebruik van bepaalde geneesmiddelen uitsluiten. Deze informatie helpt de kans op onnodige fouten door verkeerd geneesmiddelgebruik te verminderen.

Contact

E-mail: jan.willem.hoevers[a]tjongerschans.nl
Web: www.ozis-fryslan.nl